Support: +45 2210 2043 Hovednummer: +45 2210 2040

9 fordele ved en moderne IT Service Management løsning


Marina Kjelsø Kirkegaard | 09-07-2021


De fleste offentlige og private organisationer har i de sidste 10-20 år gjort sig forskellige erfaringer med IT Service Management løsninger. Dette er sket som en naturlig udvikling i de fleste organisationer, hvor der arbejdes med IT og servicebegrebet. Organisationer søger i dag en moderne IT Service Management løsning, som indeholder muligheden for at konfigurere løsningen, frem at skulle kode. Derudover er bred og relevant funktionalitet og brugervenlighed også høje prioriteter. Den moderne IT Service Management løsning hjælper organisationer med at understøtte leverancen af IT-tjenester, generelle services og grundlæggende med at understøtte organisationens kerneforretning.

I dag er organisationer afhængige af at kunne samarbejde på tværs af organisatoriske enheder, og det er afgørende at IT-services og – processer fungerer optimalt, stabilt og effektivt. Hvor vi før har oplevet at udvikling og drift har været to adskilte funktioner, så er disse begyndt at samarbejde tæt for at sikre gode resultater for både organisationen og kunden. Overordnet dækkes den disciplin af DevOps. Den gyldne vej til at skabe mere værdi i organisationen er ved brug af en moderne IT Service Management løsning, hvor organisationen kan automatisere og effektivisere IT-processer, som modner organisationen.

Vi har derfor samlet de 9 største fordele ved en moderne IT Service Management løsning.

 

9 af de største fordele ved en moderne IT Service Management løsning

 

#1 Du er med til at øge effektiviteten

Organisationer der forstår at udnytte en moderne IT Service Management løsning drager først og fremmest fordel af et system, der hjælper til øget effektivitet og vidensdeling. De manuelle arbejdsgange og gentagne indsatser minimeres, fordi du på baggrund af en struktureret tilgang automatiserer processer. Effektiviteten øges fordi en sag lander i systemet og med en automatisk kategorisering, kan organisationer sikre at den ansvarlige medarbejder får de relevante opgaver tildelt. På den måde øges effektiviteten i organisationen og der undgås spild på ineffektive og manuelle sager, der blot resulterer i spild. 

 

#2 Der skabes mere flow i arbejdet til gavn for brugerne

I dag er automatisering en vigtig rolle for IT-afdelingen, fordi automatisering af IT-processer kan hjælpe med at erstatte langsommelige og gentagne manuelle arbejdsopgaver. Dermed har medarbejderne mulighed for at bruge mere af deres arbejdstid på værdiskabende arbejdsopgaver. Samtidig kan automatisering også hjælpe organisationen med en øget standardisering, som sikrer en ensartet proces i organisationen. 

 

#3 Du øger produktiviteten  

En moderne IT Service Management løsning bør indeholde en selvbetjeningsportal, som er en ekstra kanal for brugerne til at foretage selvbetjening uden involvering af IT-afdelingen. Dette øger produktiviteten, fordi en selvbetjeningsportal skaber færre sager i IT-afdelingen og dermed har IT-medarbejderne tid til de mere komplekse og tidskrævende arbejdsopgaver. I sidste ende vil en selvbetjeningsportal øge kundetilfredsheden, da medarbejderen ikke skal vente på svar fra IT-afdelingen og hjælpe sig selv med at løse det givne problem. 

 

#4 Du forbedrer kommunikationen og synligheden

IT-organisationer der implementerer en moderne IT Service Management løsning kan øge adgangen til og synligheden af IT-afdelingen og den support der ydes. Der kommer derfor et øget fokus på IT-afdelingen, som skaber synlig værdi når de vigtige processer understøttes. 

#5 Det er muligt at opnå et godt afkast på din investering

ROI er en forkortelse af ”Return On Investment” og bruges bl.a. til at vurdere om en given investering giver det forventede afkast. I forbindelse med valg af en moderne IT Service Management løsning, er der gode muligheder for at sikre en god ROI, og især hvis der skal måles på dette. En positiv ROI kan hjælpe til at flytte argumentationen fra følelser til fakta, og derigennem sikre øget opbakning til IT Service Management indsatser.

Det er vigtigt at understrege at en positiv ROI ikke sikres ved det rette IT Service Management værktøj alene, men med et godt system og et fokus på processer og medarbejdere, er der et godt udgangspunkt for at opnå et godt resultat i en investering i en IT Service Management løsning. 

 

#6 Du skaber bedre gennemsigtighed i dine serviceleverancer

Manglende gennemsigtighed af IT-processer er et almindeligt problem for organisationer, der endnu ikke har forholdt sig aktivt til, hvordan IT-services skal styres. Med en IT Service Management løsning har du mulighed for at tilpasse IT-processerne til dine specifikke behov. Oftest har en IT Service Management løsning udgangspunkt i ITIL, og du har mulighed for at introducere et sæt standard processer og regler til organisationen. For de organisationer som ikke selv har beskrevne arbejdsrutiner, kan med fordel lade sig inspirere af det, som en IT Service Management løsning kommer med. Med en standardiseret og struktur følger muligheden for en modning af IT-processerne. Det bliver muligt at måle på IT-processerne og få klarhed over organisationens ydeevne og potentiale for forbedringerne over tid. 

 

#7 Du øger kundetilfredsheden 

Organisationens primære ambition er ofte, at kunder og brugere er tilfredse med de IT-services der leveres. Med en god og moderne IT Service Management løsning at du kan skabe grundlaget for bedre kundeoplevelser og mere struktur til at hjælpe med ekspedering af henvendelser. Ved brug af automatisering og systematik, kan spørgsmålene og henvendelserne besvares hurtigere. 

 

#8 Du forbedrer brugernes muligheder

Med en IT Service Management løsning kan du øge brugernes mulighed for service ved en selvbetjeningsportal. Brugerne tilbydes forskellige muligheder for hjælp i selvbetjeningsportalen, og du øger brugernes muligheder for selvhjælp og løse de udfordringer, som lå bag deres henvendelse.

Her vil vi anbefale at lave et service katalog, som er en mulighed for at synliggøre hvilke services der tilbydes. Dermed understøttes synligheden af brugernes muligheder af IT-servicetjenesterne. 

Læs bl.a. vores indlæg hvor vi har samlet 5 gode råd til dig, der vil skabe et vellykket servicekatalog.

 

#9 Du reducerer de gentagne hændelser

Med en IT Service Management løsning er det muligt at få det fulde og fælles overblik over sagerne og forløbet af disse. Dette skaber værdi for alle partner, og både ledere og IT-systemadministrator kan være mere effektive i forhold til at arbejde med sager og henvendelser. Samtidig er det en fordel at alle sager dokumenteres og synliggøres i et fælles system, fordi det hjælper til bedre struktur og reducerer ressourcespild ved de at sagerne dokumenteres og manuelle og gentagne henvendelser.


Er du interesseret i at vide mere om en moderne IT Service Management løsning? 

Hos Clever Choice er vi eksperter i IT & Enterprise Management og vores fokus er på løsingen Cherwell og vi hjælper vores kunder med at skabe flow i arbejdet gennem at forbedre området IT & Enterprise Service Management. Vi har fokus på den gode relation, hvor vi mener, at en åben dialog er en af komponenterne og vejen frem til et succesfuldt samarbejde. 

Kontakt Clever Choice her

 

/Files/Images/CC_Ny_Feb17_logo_hvid_korrigeret.png

© 2021 Clever Choice

Følg os her

Cookie- og Privatlivspolitik

 

 

Adresse: 
Industrivej 44 C,2
4000 Roskilde

Bank: Nykredit
CVR: 36055944

 

 

 

SKI-rammeleverandør logo

Børsen Gazelle pris 2020  

Børsen har udnævnt Clever Choice som Gazelle virksomhed